Ansökan om stadigvarande tillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella avgifter hittas här

Följande bilagor är obligatoriska att skicka in i sista steget:

  • Personer med betydande inflytande
  • Ägarförhållanden
  • Budget
  • Ritning
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Finansiering

Behörig firmatecknare