Ansökan om stadigvarande tillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det bolag, enskild firma eller förening som står bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är 6 500 kr. Avgiften för att skriva kunskapsprov i alkohollagstiftningen är 1 500 kr./prov.

Behörig firmatecknare