Anmälan om webbkund

Om du har stadigvarande serveringstillstånd kan du bli webbkund för att kunna använda Skurups kommuns e-tjänster och enkelt hantera dina tillståndsärenden.
För att bli webbkund som tillståndinnehavare behöver du fylla i denna anmälan. Fält med röd stjärna är obligatorisk.

Gäller anmälan en annan person?