Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
bolag, enskild firma eller förening som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
Ansökningsavgiften för ett tillfälligt serverings-
tillstånd är 2 800 kr för till allmännheten och 600 kr till slutet sällskap. Avgiften för att skriva kunskapsprov i alkohollagstiftningen är 1 500 kr./prov.

Behörig firmatecknare